30

مشاهیر روستا

مرحوم مسعود دانش 

این قهرمان ارزنده ۲۷ ساله و دانشجوی رشته مکانیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی،شاغل در کارخانه نسوز بوده که بنابر اعلام پزشکی قانونی بر اثر ضربه سخت به سر در مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور دارفانی را وداع می گوید. او 16 مقام اولی از سال 84 تا 95 را در رشته کیک بوکسینگ، مربی درجه دو بین المللی سبک کیک بوکسینگ، مقام قهرمانی و دارنده کمربند طلایی اولین دوره ورزش های رزمی اروپا در ایران سال ۲۰۱۵، دارنده قهرمانی و کمربند اولین دوره دابل کنتاکت کیک بوکسینگ سال ۹۰ در اصفهان، دارنده کمربند طلایی کیک بوکسینگ سازمان IMAO سبک سایوکان سازمان IMAF، قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی سال ۹۵ تهران، مدرک غواصی یک ستاره و دو ستاره بین المللی CMAS و مربی آموزش غواصی جهت گردش گران جزیره قشم و.... را داشت.

بانو معصومه کریمیان

معصومه کریمیان یکی از این زنان سرپرست خانوار است که از سال83 به همراه همسرش با خرید 13رأس گاو توانست برای خود و خانواده، اشتغال و درآمدی دست و پا کند. وی سه سال بعد همسرش را ازدست داد اما او تصمیم گرفت تا بار زندگی را خود بر دوش بگیرد و با همت و ایستادگی اش و تشویق پدر برای ادامه کار در دامداری؛ سرپرستی خانواده را هم عهده دار شد. معصومه کریمیان که به عنوان تنها بانوی دامدار شهرستان مبارکه نام گرفته اکنون پس از حدود 11سال، یک واحد دامداری با 100راس گاو را مدیریت می کند.

 

حسن شفیع زاده 

آقای حسن شفیع زاده قهرمان چندین دوره مسابقات بین المللی و کشوری از ورزشکاران برجسته روستای جوهرستان می باشد.