30

مراکز اداری

 

مشخصات مراکز اداری روستا
تصویر نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
دفتر دهیاری آقای رحمانی ۰۹۱۳۲۳۸۵۱۶۵  
  دفتر خدمات ارتباطی      
  دفتر مخابرات      
  دفتر پایگاه بیسج      
  پست بانک و قرض الحسنه امام      
  بانک ملت