30

محصولات

محصولات

صنایع دستی روستا

صنایع دستی این روستا شامل تولید محصولات قلم زنی و میناکاری میباشد. این روستا دارای کارگاه های تولیدات قلم زنی و مینا کاری توسط بانوان می باشد. برای دریافت لیست تولیدکنندگان کلیک کنید.
محصولات

محصولات باغی

این روستا دارای ... هکتار باغات است که اکثر میوه های آن شامل به و ... میباشد. میران تولیدات باغی روستا بطور متوسط .... تن در سال است . برای دریافت لیست تولیدکنندگان کلیک کنید.
محصولات

محصولات دام و طیور

دامداری و پرورش طیور یکی از مشاغل غالب روستاست . در این روستا تعداد.... دامداری و تعداد ..... پرورش طیور به ویژه مرغ گوشتی میباشد. یبرای دریافت لیست تولیدکنندگان کلیک کنید.
محصولات

محصولات زراعی

در این روستا شرایط مناسبی برای کشت برنج فراهم است. در این روستا حدود .. هکتار شالیزار وجود دارد که سالیانه .. تُن برنج تولید می کنند. برنج این روستا عطر و طعمی بیاد ماندنی دارد.برای دریافت لیست تولیدکنندگان کلیک کنید.

از حدود 280 خانوار ساکن در روستا خدود 150 خانوار به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش کشاورزی(زراعت، باغداری، دامداری و محصول های گلخانه ای)، حدود 100 خانوار در بخش صنعت و ساختمان و 30 خانوار در بخش خدمات فعالیت دارند.

زراعت

مساحت کل اراضی قابل کشت روستای جوهرستان معادل 250 هکتار می باشد که کل این اراضی زیر کشتمی روند. کشت پاییزه شامل محصولاتی چون گندم، جو و سبزی و صیفی ها و در کشت بهاره محصولاتی پون برنج، پیاز و صیفی ها می باشد.

محصولات باغی

باغ های روستا حدود 15 هکتار می باشد که به تولید میوه های هسته دار و گردو اختصاص یافته است.

دام و طیور

نگهداری دام به صورت سنتی در داخل منازل در حد 5 خانوار انجام و حدود 3 خانوار دامدار در روستا فعال می باشند.

یک واحد مرغداری در داخل روستا فعال می باشد.

صنعت

فعالیت صنعتی به شکل صنایع کارگاهی و صنایع دستی در حدوده روستا وجود دارد. تعداد 10 خانوار به تولید فرش مشغول هستند. تعداد 23 کارگاه کوچک صنعتی (جوشکاری، برنکوبی و ... 9 در روستا فعال می باشند. حدود 90 درصد شاغلان بخش صنعت در کارخانه های بزرگ صنعتی در منطقه و شهرک صنعتی مبارکه اشتغال دارند.