30

مراکز بهداشتی و درمانی

مشخصات مراکز بهداشتی و درمانی روستا

تصویر عنوان نام مدیر تلفن تماس توضیحات
مرکز بهداشتی درمانی جوهرستان     خانه بهداشت روستا از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز نموده است و در حال حاضر زیر پوشش مرکز بهداشتی – درمانی پارچان می باشد. پزشک مرکز  و بهورز در این مرکز به روستاییان خدمت رسانی می نمایند.
حمام عمومی     حمام در اوایل انقلاب توسط جهاد سازندگی احداث و تا سال ۱۳۸۸ فعال بوده است.
  غسالخانه     ساختمان غسالخانه در سال ۱۳۷۲ بازسازی شد.
         

 

مرکز درمانی 1

ارائه خدمات بهداشتی


ارئه خدمات بهداشتی در زمینه ...
1-


2-


3-


ساعات کار :


روزهای :


نام مدیر:

راههای تماس