30

آب و هوا

به طور تقریب در تمام ایستاه ها از جمله ایستگاه مبارکه، تیرماه با 37.1 درجه گرم ترین و دی ماه با 8.7-  سردترین ماه سال در این منطقه می باشد. بخش اعظم میزان بارندگی های این منطقه مربوط به جریانات مدیترانه ای است که از سمت غرب این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. به علت موقعیت خاص منطقه که در پناه نواحی مرتفع غربی قرار گرفته است توده های هوایی در مسیر خود بخش اعظمی از رطوبت خود را از داده و از عمق و شدت بارش ها کاسته می شود. رطوبت این منطقه نیز در آذرماه به طور نسبی رطوبت بیشتری وجود دارد که بر اثر بارش ها در این ماه میباشد و در تیرماه که بارشی صورت نمیگیرد و گرم ترنی ماه سال محسوب می شود کم ترین رطوبت نسبی را مشاهده میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =