30

راهنمای صدور پروانه ساختمان

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

ماده ۱

تعـاریـف

۱- واحد مسکونی

عبارت است از کلیه ساختمان هائی که برای سکونت ساخته شده و شامل اطاق ، آشپزخانه و سرویس های لازم باشد . ( بدیهی است انجام پاره ای فعالیتهای شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود )

۲واحد تجاری و خدماتی

عبارت است از ساختمان هائی که به منظور استفاده کسب ، پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند.

تبصره : کلیه مؤسساتی که با اصول بازرگانی اداره می شوند مشمول این بند هستند .

۳- واحد صنعتی

عبارت است از کلیه ساختمان هائی که به منظور استقرار واحدهای صنعتی و یا ایجاد کارگاه های صنعتی و اداری با موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صنایع و معادن و فلزات ایجاد شده باشند . مانند کارخانه ، مرغداری ، گاوداری

۴- واحد فرهنگی و ورزشی ، آموزشی و بهداشتی

کلیه ساختمان های آموزشی ، آموزش عالی ، بهداشتی و درمانی ، ورزشی ، مراکز فرهنگی و هنری ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی ، هلال احمر و آسایشگاه سالمندان و….. را شامل می شود .

تبصره :طبق قانون مصوب سال ۸۶ ساختمان های آموزشی متعلق به آموزش وپرورش ومدارس دینی ازسال ۸۶ ازپرداخت عوارض احداث و… معاف هستند.

۵ ـ واحد اداری

عبارت است از کلیه ساختمان های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و ارگان های نظامی ، بدیهی است سایر ساختمان هایی که از شمول بندهای ۱، ۲ ، ۳ و ۴ این ماده خارج باشند مشمول تعریف واحد اداری می شوند .

ماده ۲

مقررات عمومی عوارض

۱ ) در مورد خانواده های معظم شهداء ، آزادگان و جانبازان عزیز و همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با توجه به بودجه مصوب سالانه کل کشور اقدام خواهد شد

۲) مساحت پارکینگ الزامی مطابق ضوابط طرح هادی در محاسبه عوارض زیربنا کسر خواهد شد .

۳) قیمت ( ارزش ) منطقه ای روز عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارائی می باشد و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۷ تعیین و ابلاغ می گردد .

۴) در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی چنانچه ملکی دارای چند بر باشد قیمت منطقه ای گرانترین بر ملک مشرف به معبر ( بر ملک اعم از بر دسترسی شامل در ورودی و پنجره می باشد ) بعد از تعریض محاسبه خواهد شد .

۵ ) مالکین کلیه واحدهای مسکونی که دارای پروانه ساختمانی معتبر ( از لحاظ مدت اعتبار ) می باشند بنا به ضرورت اگر خواستار تعویض و تغییر نقشه های ساختمانی بدون افزایش مساحت زیربنا و تعداد واحد و نوع استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی نخواهند بود .

۶ ) اخذ هر گونه وجهی در هر مرحله و تحت هر عنوان ( خودیاری ، همیاری و …) برخلاف مقررات مفاد این تعرفه از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی مسکونی اعم از تک واحدی یا مجتمع ممنوع و غیرمجاز است .

۷ ) چنانچه مالکین ساختمانهای موجودبخواهند نسبت به نوسازی اقدام نمایند به اندازه زیربنای موجودعوارض احداث ندارند برای اضافه بنای ناشی ازاین بنددرزمان نوسازی ۵۰%عوارض مشمول ,تعلق می گیرد.

۸) در ساختمان های مختلط مسکونی ، تجاری و انباری عوارض زیربنای مساحت مسکونی و تجاری و انباری وفق مقررات و ضوابط مربوطه دریافت خواهد شد .

۹ ) محاسبه عوارض پذیره و مسکونی براساس قیمت منطقه ای روز می باشد که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارائی می باشد .

۱۰ ) احداث ساختمان برای مساجد ، امام زاده ها و تکایا و حسینیه ها به انضمام کتابخانه و یا موزه در محوطه آنها از نظر احداث ( بعد از تأیید شدن نقشه ها و صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض سطح روستا) عوارض ندارند چنانچه قسمت هایی از اماکن مذکور به عنوان تجاری و خدماتی و … در نظر گرفته شوند و پروانه ساختمانی دریافت نمایند به شرح ضوابط تعرفه ، مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود

۱۱ ) درصورتی که ساختمان مسکونی به صورت چندواحدی احداث شودمتوسط هرواحد که ازتقسیم سطح کل زیربنا برتعدادواحدمسکونی حاصل می شودملاک محاسبه هرمترمربع عوارض صدورپروانه ساختمانی قرارخواهدگرفت.

۱۲ ) به منظور تشویق سازندگان پارکینگ های عمومی در کاربری مربوطه و با رعایت سایر ضوابط عوارض ندارد.

۱۳ ) به منظور تشویق احداث پارکینگ , هر گونه اعیانی پیلوت و پارکینگ و همچنین قسمت های اشتراکی ساختمان های مسکونی در طبقه پیلوت و پارکینگ مانند روشنایی کمتر از ۱۰ متر مربع، انباری و داکت عوارض احداث ندارد .

۱۴) معلولان عزیز طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب اردیبهشت سال ۱۳۸۳ پروانه ساختمانی تا ۲۰۰ متر مربع مسکونی و تا ۳۰ متر مربع تجاری در کاربری مربوطه برای یک بار به شرطی که در مالکیت معلول باشد هزینه های ( عوارض ) صدور پروانه ، آماده سازی زمین ندارد .

۱۵) در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهی های مرتبط ، ارزش منطقه ای عرض معبر بعد از عقب کشی املاک مبنای محاسبه عوارض خواهد بود .

۱۶) مجوزتعمیرات ساختمان

درصورت نیازبه صدورمجوزتعمیرات ساختمانی درساختمان های احداثی قبل ازتاسیس دهیاری ، می توان به صورت یک برگی باذکرمشخصات عرصه واعیانی ، مجوزتعمیرات درساختمان های مجاز(موجود)فوق الذکر بنابه تقاضای مالک صادرنمود.درصدوراین نوع مجوزتعمیرات ساختمان هاعوارض سطح روستا وبهای خدمات سالهای قبل اخذخواهدشد.

ماده ۳

نحوه صدور پروانه ساختمان

۱- در پروانه های ساختمانی که از طرف دهیاری صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست و نوع استفاده از آن درج گردد که حداکثر این مدت در ساختمان های معمولی نباید از سه سال بیشتر باشد

۲- اقدام به دریافت پروانه ساختمانی با ثبت درخواست مالک در دهیاری شروع خواهد شد و دهیاری در صورت مطابقت ضوابط بااستعلام ازبنیادمسکن انقلاب اسلامی , مجوز تهیه نقشه را کتبا“ ‌به متقاضی اعلام خواهد نمود.

۳ – مالک موظف است طبق مجوز تهیه نقشه نسبت به تهیه و ارائه آن به دهیاری در اسرع ‌وقت ‌اقدام ‌نماید و عوارض ‌پروانه ‌ساختمانی‌با ارزش‌معاملاتی‌زمان ‌صدور پروانه ساختمانی محاسبه خواهد شد .

۴- مالک مکلف است در زمان تعیین شده ساختمان را به اتمام برساند .

۵ – مالک یک‌سال برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات ساختمانی مهلت دارد . بدیهی است پایان مهلت پروانه ساختمان های معمولی آخر سال سوم بعد از صدور پروانه ساختمانی خواهد بود که در پروانه ساختمانی درج می شود . ضمنا“ مالک می تواند بعد از تأیید نقشه های ساختمانی با دریافت مجوز نسبت به تجهیزکارگاه و آماده سازی زمین اقدام نماید .

۶ – تمدید پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان ها طبق تعرفه مربوطه خواهد بود .

۷- مدت پروانه ساختمانی دوسال بوده وتمدیدآن برای دوباررایگان است که اعتبارهرتمدیدیک سال خواهدبود.درصورت عدم اتمام ساختمان دراین مدت ،معادل ۲۵%عوارض صدورپروانه احداث زمان تمدیدپروانه (زمان مراجعه )، به عنوان عوارض هر تمدیدازسال پنجم اخذخواهدشد.

ماده ۴

موارد مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض

۱- سرویس بهداشتی در حیاط به مقدار حداکثر ۳ مترمربع

۲- سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایی

۳- قفسه بندی ‌در داخل مغازه ‌با مصالح غیرثابت و غیر بنایی ازجمله با نبشی و نئوپان و ورق

۴- سایبان ‌روی درب‌منازل و درب ‌حیاط ‌حداکثر با۵۰ سانتیمتر پیش آمدگی در معابر

۵- سایبان درکناره بام ها و بالای پنجره ها حداکثر ۲۵ سانتیمتر

۶- نماسازی ساختمان یا دیوارهای ملک بدون تجدید بنای آنها به شرطی که در معابر با عرض بالای ۶ متری به معبر تجاوز نشده باشد و در معابر با عرض ۶ متر و کمتر در صورت عدم لحاظ عقب نشینی در طرح هادی مشمول این بند خواهد بود .

۷- تعویض ‌سقف اعیانی های‌‌مسکونی به شرط عدم افزایش ارتفاع در ساختمان قدیمی و عدم افزایش دهنه و ‌با رعایت مسائل فنی و ایمنی در صورتی‌که ‌احتمال‌خطر ریزش وجود داشته باشد .

۸- تعمیرات جزئی و مرمت ساختمان و تعویض در و پنجره ها بدون تغییر در ابعاد آنها

۹- تغییر در تقسیمات داخلی ساختمان

۱۰- الحاق دو یاچند مغازه به همدیگر

۱۱- نصب پنجره به بالکن های سه طرف بسته

۱۲- احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه

۱۳- استفاده ادارات ، سازمان ها ، شرکت ها و … از اعیانی واحدهای مجاز مربوطه به عنوان مهد کودک ، کتابخانه ، واحد آموزش ، غذا خوری ، باشگاه ورزشی و …. فقط برای کارکنان خود

۱۴- تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیانی و نصب درب پارکینگ از ضلع مجاز ایجاد در مطابق طرح هادی .

۱۵- استفاده از زیر پله یا اطاقک بالای پله به عنوان انباری

۱۶- احداث ساختمان های موقت پروژه های عمرانی و ساختمانی تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و یا مدت اعتبار پروانه ساختمانی قابل استفاده و قبول بوده و مالک یا پیمان کار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور نسبت به بر چیدن تاسیسات فوق الذکر اقدام نماید .

۱۷- احداث حوض یا استخر یا مخزن آب و مواد سوختی در داخل خانه

۱۸- اجرای عقب کشی در املاک

تبصره یک

چنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختمانی و یا مفاد گواهی معامله ملکی ، کاربری آن با نوع درخواست فعالیت مالک در آن ساختمان تطبیق نماید موافقت با درخواست مالک در صورت استحکام بنا و ایمنی و تأمین پارکینگ مورد نیاز برای فعالیت جدید و فقدان مشکل بهداشتی و مزاحمت برای سایرین و دریافت عوارض استفاده جدید بلامانع است . در صورت مغایرت کاربری ملک , بایستی کاربری آن برابر ضوابط توسط کمیته فنی تغییر و بعدآ اقدام گردد.

تبصره دو

متقاضی باید قبل از ارجاع پرونده به کمیته فنی تضمین کافی برای پرداخت هزینه مربوطه به دهیاری ارائه نماید

ماده ۵

عوارض صدور پروانه ساختمان

الف ) صدور پروانه ساختمانی تک واحدی

زیربنای هر واحد مسکونی

۳۲۵۰۰۰ریال

ب ) عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری ، اداری ، فرهنگی و….صنعتی با دهنه و ارتفاع مجاز

 

ماده ۶

نحوه تمدید و تجدید پروانه ساختمان

مالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیری از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ایجاد مشکلات ترافیکی و اجتماعی و… حداکثر تا انتهای مهلت پروانه ساختمانی بوده ‌چنانچه در مهلت مقرر ساختمان‌احداث نشود پروانه ساختمانی‌با رعایت موارد زیر تمدید یا تجدید خواهد شد .

۱- تمدید اول و دوم در سال های چهارم و پنجم عوارض ندارد در صورتی که بعد از انقضای مهلت پروانه برای تمدیدها مراجعه نماید مابه التفاوت عوارض زیربنا و پذیره وصولی زمان صدور و زمان مراجعه دریافت خواهد شد .

۲ – بدون نماکاری صدور پایانکار ممنوع است لذا متوجه ساختن مالک به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست .

۳- در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا صدور احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی شده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض ، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمان از مهلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت اقدام خواهد شد .

۴ – تمدید پروانه ساختمانی یک سال بوده ولی مشمول عوارض تمدیداین تعرفه خواهد بود .

۵- اخذ پایانکار در مهلت قانونی پروانه و تمدیدهای آن به شرطی که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه تأیید شود رایگان خواهد بود .

ماده ۷

تأخیر در احداث ساختمان دارای پروانه احداث و یا تأخیر در اخذ پایانکار ساختمان

کسانیکه با اخذ پروانه ساختمانی نسبت به احداث ساختمان اقدام نموده ولی پس از گذشت مدت اعتبار پروانه ساختمان و مدت تمدیدهای قانونی نسبت به اخذ پایانکار اقدام ننموده اند به ازاء هر سال یک دهم (۱/۰) عوارض متعلقه در پروانه ساختمانی از بابت دیرکرد اخذ پایانکار پرداخت خواهد نمود.

تبصره :

تاریخ اعمال این عوارض به پروانه های ساختمانی صادر شده از تاریخ ۱/۱/۸۷ ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۸

نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمان و گواهی های معامله و هزینه حفاری و تغییرکاربری

الف ) پروانه ‌ساختمانی ‌در شرایط ‌زیر باطل ‌و عوارض ‌وصولی ‌بعد از کسرکارمزد مطابق تعرفه به مؤدی مسترد خواهد شد :

۱ – مالک تا زمان ‌تغییرکاربری با تصویب طرح هادی نسبت به شروع عملیات ساختمانی برای پروانه اقدام ننموده باشد . عیناً و بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد.

۲ – پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضایی ابطال شده باشد . در صورتی که مالک مقصر نباشد بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد.

۳ – چنانچه مؤدی قبل از صدور پروانه و یا بعد از صدور پروانه ساختمانی تا یک سال از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نماید .

۴ – توقف احداث بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهری ( ناشی از زلزله ، طوفان ، آتش سوزی و ….) که موجب انصراف مالک از ادامه احداث ساختمان شود که با تأیید موضوع توسط مراجع ذی صلاح بدون کسر کارمزد عوارض دریافتی مسترد می شود .

۵ – اشتباه واریزی اشخاص به حساب دهیاری بدون کسر کارمزد

ب ) گواهی معامله و حفاری در صورت انصراف مالک از انجام معامله و حفاری و تأیید دفاتر اسناد رسمی و … دریافتی دهیاری با کسر کار مزد به شرح زیر مسترد خواهد شد .

٭ عوارض منصرفین ازدریافت پروانه ساختمانی در صورتی که پروانه صادر شده باشد با کسر ۱۰ % عوارض پرداختی و در صورت عدم صدور ۵% به عنوان کارمزد , مسترد خواهد شد .

ماده ۹

عوارض احداث دیوار

عوارض احداث دیوار برابر ضوابط و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در صورت تقاضای احداث دیوار و فقط در کاربری های عمومی و باغ و اراضی زراعی که مالک صرفاً درخواست حصارکشی و یا همراه با آن احداث واحد کوچکی مثل خانه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد شد

احداث دیوار در کاربری های عمومی و باغ و اراضی زراعی فقط برای بر مشرف به معبر و تا ارتفاع یک متر با مصالح بنایی و بقیه به صورت نرده یا فنس با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر حفظ وضعیت باغ و مزروعی زمین و اخذ استعلام از مراجعی ذیربط و با رعایت ضوابط طرح هادی مقدور خواهد بود .

تبصره :

مالکین املاکی که داوطلبانه نسبت به عقب کشی دیوار خود مطابق طرح هادی اقدام نمایند مشمول این عوارض نبوده و دهیاری مبلغی دریافت نخواهد کرد .

٭ عوارض هر متر مربع احداث دیوار (حداقل هر متر مربع ۱۵۰۰۰ ریال ) می باشد .

ماده ۱۰

عوارض ایجاد درب اضافی

در صورت تقاضای مالک جهت ایجاد درب اضافی در ضلع دیگر ملک در شارع عام ( همان ضلع دارای معبر ) عوارض ایجاد درب به شرح زیر محاسبه و دریافت خواهد شد . در ایجاد درب اضافی موضوع عدم ایجاد مشکلاتی مثل مزاحمت های ترافیکی و اشرافیت به واحدهای همسایه و ارایه خدمات و … باید توسط دهیاری بررسی و تأیید شود تا مشکلاتی برای سایرین ایجاد نگردد .

تبصره : در صورت دریافت عوارض حق مشرفیت عوارض این ماده دریافت نخواهد شد .

« نصف » عرض گذر ) +( طول ضلع ایجاد درب × (۵۰% ارزش منطقه ای* ۲۵% مساحت عرصه)

ماده ۱۱

عوارض مازاد بر تراکم پایه مسکونی و تجاری و مازاد سطح اشغال

۱- مازاد بر تراکم پایه و مازاد سطح اشغال عبارت است از تراکمی و یا سطح اشغالی که مازاد بر تراکم و سطح اشغال عرصه مندرج در طرح هادی ‌باشد.

٭ عوارض مازاد بر تراکم پایه و مازاد سطح اشغال معادل ۵۰٫۰۰۰ ریال .

ماده ۱۲

عوارض پیش آمدگی ساختمان در معابر عمومی

باتوجه به اینکه طبق بند”ب” ماده ۵۳ آیین نامه مالی دهیاریها مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۲ معابرومیادین وپل هاو…روستا جزءاموال عمومی دهیاری بوده وطبق بند۲۳ماده ۱۰و…اساسنامه ؛تشکیلات وسازمان دهیاریها فراهم کردن زمینه ایجادمعابرومیادین وپل هاو…ازوظایف دهیاری می باشدلذا دهیاری می تواند درمقابل پیش آمدگی ساختمان درمعابرعمومی طبق ضوابط طرح هادی ؛ عوارضی تحت عنوان “عوارض پیش آمدگی ساختمان درمعابرعمومی “درموقع صدورپروانه مطابق تعرفه عوارض محاسبه ودریافت نماید.

تبصره : پیش آمدگی آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان احداث شود مشمول این عوارض نخواهد بود .

٭ زیر بنای مفید معادل p5

٭ بالکن و تراس ( ۳ طرف بسته ) روپوشیده معادل p3

٭ بالکن رو باز معادل p5/1 که با نرده احاطه شده باشد .

——————————————————————

ماده ۱۳

نحوه بهره برداری از معبر

چنانچه مالکین ساختمان های احداثی بخواهند از معابر روستا برای دپوی مصالح استفاده نمایند و یا برای محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار و یا فنس و یا هرحائلی که قسمتی از معابر را اشغال کنند با پرداخت عوارض ماهانه به شرح مندرج در ذیل این ماده و با رعایت موارد زیر مجوز صادر خواهد شد .

۱- عرض ‌قابل بهره برداری از معابر روستا بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی تعیین و طول معبر قابل استفاده حداکثر به اندازه بر ملک در نظرگرفته ‌خواهد شد .

۲- اراضی‌که‌پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداری از سوی دهیاری تعیین خواهد شد .

٭ عوارض ماهانه بهره برداری از معبر معادل ۱۰% ارزش منطقه ای مساحت قابل بهره‌برداری که در زمان مراجعه برای اخذ مجوز استفاده و یا با اعلام کتبی قبلی به هنگام مراجعه برای اخذ پایان کار محاسبه و دریافت خواهد شد .

ماده ۱۴

عوارض تفکیک ساختمان

تفکیک ساختمان (اعیانی)درصورت احداث ساختمان مطابق پروانه یاساختمانهای موجودوتقاضای مالک برای تفکیک قسمت احداثی (اعیانی) به تعدادی واحدمثل آپارتمان و… درمقابل صدورمجوزتفکیک اعیانی عوارضی به شرح زیر محاسبه ودریافت خواهدشد.

– تفکیک هرواحدمسکونی باهرمساحت زیربنا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال.

– تفکیک هرواحدتجاری باهرمساحت زیربنا مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال.

– تفکیک سایرواحدها باهرمساحت زیربنا مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال .

——————————————————————

ماده ۱۵

عوارض تفکیک زمین

املاکی که در داخل محدوده قانونی با کاربری مسکونی یا تجاری واقع گردیده و توسط مالکین تفکیک غیر مجاز انجام گرفته است , مقرر میدارد در صورت تطبیق قطعه با ضوابط طرح هادی و رعایت معابر بهای ۱۰% ارزش روز قطعه در بافت جدید به عنوان سهم دهیاری و خدمات عمومی از مالک اخذ گردد. ارزش روز مربوطه توسط هیئت ارزیابی دهیاری تعیین خواهد شد .

————————————————————– ماده ۱۶

عوارض کسری مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک

این عوارض به مقدارکسری مساحت عرصه قطعات تفکیکی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح هادی به شرح زیر تعلق می گیرد

٭ عوارض کسری مساحت مسکونی p5 و در تجاری p10 به مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک تعلق می گیرد .

ماده ۱۷

سهم دهیاری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی

ا ) متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده روستا با کاربری مربوطه ( مجاز ) مانند مسکونی در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط دهیاری علاوه بر پیش بینی کاربری های عمومی ( ۱۵درصد برای قطعات یکپارچه ) از جمله فضای سبز , معابرعمومی و واگذاری رایگان آنها به دهیاری و پیش بینی سایر کاربری های عمومی مورد نیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و … مطابق طرح تفصیلی یا هادی , مالک معادل ۱۵% از خالص قطعات تفکیکی مسکونی و تجاری را رایگان به دهیاری واگذار خواهد نمود و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که سهم دهیاری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا هیأت ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات دهیاری ، بهاء آن به دهیاری پرداخت خواهد شد .

۲ ) در کاربری های غیر مربوطه داخل محدوده روستا از جمله باغ , زراعی و کشاورزی ضمن طی مراحل قانونی تغییر یا تعیین کاربری مسکونی از طریق کمیسیون مربوطه , باید مالک ۳۵% باغ ها و ۴۰% زمین های زراعی و کشاورزی را به دهیاری واگذار نماید و دهیاری نیز کاربری آن را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و سایر کاربری های عمومی ( اراضی فاقد کاربری ) استفاده خواهد کرد .

بنابراین در صورت تغییر و یا تعیین کاربری و تقاضای تفکیک ، از بابت سهم دهیاری به عنوان سهم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک ۳۵% باغ ها و ۴۰% زمین های زراعی وکشاورزی به دهیاری واگذار خواهد شد .

تبصره یک

در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم دهیاری ۳۰% ارزش روز تعیین و اخذ خواهد شد.

ماده ۱۸

سهم دهیاری از ورود به محدوده روستا

املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده روستا

چنانچه ‌ملکی‌ به داخل محدود وارد شود و دارای اعیانی غیر مجاز باشد بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی ‌آن ‌از سوی‌کمیسیون مقرر در ماده۹۹ و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن , به شرح زیر اقدام خواهد شد .

۱– عرصه تا ۱۰۰۰ مترمربع ۲۰% ارزش روز عرصه

۲ – عرصه بیش از ۱۰۰۰ مترمربع ۱۰% ارزش روز عرصه

ماده ۱۹

عوارض کسری پارکینگ وضوابط احداث

‌در صدور پروانه‌ساختمانی کلیه ساختمان ها , بایستی احداث ‌پارکینگ‌‌مطابق ضوابط طرح هادی پیش بینی گردد در مواردی که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگ های عمومی بلامانع می باشد .

٭ مواردی که دهیاری به صورت استثنایی می تواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است

۱ – ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد .

۲ – ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد , وضع و فرم زمین احداث پاکینگ از نظر فنی امکان و پیش بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد . .

تبصره یک

برای مغازه های قدیمی و مجاز در صورت نوسازی واقع در هرمحل مثل معابر و تقاطع ها در حد ابعاد و تعداد موجود یا و بعد از رعایت تعریض طرح هادی و در صورت عدم امکان ایجاد ، عوارضی معادل p5 برای هر متر مربع به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعیین می شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض ۲۵ مترمربع خواهد بود . در صورت افزایش زیربنای مغازه های فوق الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح هادی این تبصره اعمال می شود .

در ساختمان های ‌اداری ، خدماتی ، بهداشتی ، درمانی ، صنعتی ‌، آموزشی ‌و…. ‌بایستی پارکینگ ‌مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمایند .

تبصره سه

در رابطه ‌با تعداد پارکنیگ و محل احداث آنها در مجتمع ها ی‌مسکونی ، تجاری‌طبق ضوابط طرح هادی عمل خواهد شد .

تبصره چهار

در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ , موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۹۹ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه ، رأی برگشت به حالت اولیه صادر گردد . در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۹۹ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط دهیاری و در صورت صدور رأی تجدید نظر ( قطعی ) و تأیید رأی بدوی به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن ، عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ و تبدیل استفاده پارکینگ با مبنای ۵ برابر ارزش منطقه ای روز (p ) برای هر مترمربع هر واحد پارکینگ ( ۲۵ مترمربع ) حذف یا تبدیل تعیین می شود این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود .

تبصره پنج

در صورت تأمین پارکینگ مورد نیاز ، تبدیل قسمت مازاد پیلوت برای استفاده انباری مسکونی بلامانع خواهد بود .

P 5 × ( ۲۵ مترمربع ) مساحت پارکینگ

ماده ۲۰

عوارض حق مشرفیت

کلیه ‌املاک‌واقع‌در معابر روستاکه ‌با خرید و یا با تملک‌به ‌مالکیت ‌دهیاری ‌‌در می‌آیند دهیاری ‌حق‌تصرف‌و احداث ‌دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص‌را داشته و هیچ شهروندی ‌حق بهره برداری از آن‌بدون مجوزدهیاری را ندارد .

بنابراین تا زمانی‌که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از دهیاری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هر چند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر اینکه حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود .

علیهذا مالکین‌کلیه‌اراضی‌و املاکی‌که ‌در اثر اجرای ‌طرح های ‌احداث ، تعریض‌و توسعه‌و اصلاح‌معابر و میادین‌در برگذر احداثی ‌یا اصلاحی‌و یا تعریضی‌و یا در توسعه ‌واقع می‌شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفیت , می توانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند . و در سایر موارد عوارض حق مشرفیت در زمان اجرای طرح ، نقل و انتقال , اصلاح سند ، پایان کار ساختمان یا تفکیک و … محاسبه و وصول خواهد شد .

عوارض حق مشرفیت : ۱۵ % ارزش زمین بعدازاجرای طرح هادی × مساحت عرصه = عوارض حق مشرفیت

تبصره یک

برای املاکی که قسمتی از آنها در مسیر تعریض قرار می گیرند عوارض حق مشرفیت به هنگام توافق برای خرید یا بعد از اجرای طرح تعریض به هنگام مراجعه مالک بر مبنای ارزش منطقه ای روز ، محاسبه و اخذ یا تهاتری ( یعنی ارزش واگذاری مالک و مطالبات دهیاری به صورت ریز برآورد ریالی شده و تهاتر خواهد شد ) اقدام خواهد شد.

ماده ۲۱

عوارض معامله ( نقل و انتقال )

۱- املاک ، مستغلات ، مستحدثات : معادل نیم درصد مبلغ معامله که بصورت رسمی ( در دفاتر ) و غیر رسمی ( بصورت قولنامه ) تعیین می شود.

تبصره :

در صورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات صادر ولی معامله انجام نشود در صورت انصراف مالک از معامله و تأیید دفاتر اسناد رسمی یا تغییر نام در گواهی معامله ،دهیاری با دریافت ۱۰% عوارض معامله ، گواهی جدید صادر خواهد کرد.